UPI Group
English צור קשר כניסת עובדים מפת האתר דף הבית
חדשות
מידע מקצועי
דיני עבודה
אודות החברות בקבוצה
ComPoint
SAPWave
U-Tech
Mango
Oromitech
medmore
U-Tech

ליו-טק לינק רשיון מוסמך כחברת כ"א והיא מתמחה במיון, גיוס והעסקה של מועמדים במתכונת של עובד חברת כ"א, למשרות קבועות או פרוייקטליות, תוך דגש על יחס אישי וחם ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

לחברה מאגר ארצי ממחושב המתעדכן מדי יום והמכיל נתונים של אלפי עובדים, בעלי ותק וניסיון שונים, הניתנים לפילוח ע"פ הגדרות ייחודיות. מאגר זה מאפשר התאמה מדויקת בין מועמד למשרה תוך בחינת כל הכישורים הדרושים.

לחברת U-Tech Link מספר פתרונות העסקה שנועדו להקל על הלקוח:
  מיון, גיוס והעסקה של כח אדם איכותי הפועל באתר הלקוח תוך פיקוח מתמיד של חברת U-Tech Link. כל זאת תוך קיום יחסי עובד-מעביד מלאים בין U-Tech Link לעובד עצמו. כך יכול הלקוח להתמקד בפעילות הליבה שלו מבלי לדאוג לתפעול והעסקת העובדים.

  איוש עובד ספציפי בתפקיד מסוים והעסקתו דרך יו-טק לינק.
בעקבות המלצה של הלקוח על המועמד הרצוי למשרה, אנו דואגים להעסיקו אצל הלקוח, להפיק את משכורתו ולדאוג לכל התנאים הסוציאליים ולטיפוחו השוטף.

  שילוב בין טיפוח העובד ע"י הלקוח והעסקתו המלאה ע"י חברת U-Tech Link. בשיטה זו, חברת יו-טק לינק אחראית על גיוס ומיון המועסק, תשלום משכורתו וסיפוק תנאיו הסוציאליים, ואילו הלקוח מופקד על הטיפוח המקצועי: הכשרת העובד, קידומו המקצועי וניהול העבודה בשטח. כך השליטה בהיבט המקצועי של הפעילות נותרת ביד הלקוח אך התפעול השוטף הכרוך בהעסקת עובד מוסר ממנו.

צוות משאבי האנוש:
צוות משאבי האנוש בחברה מתאים עצמו לדרישות השוק ולשינויים המהירים החלים בו.
התמקצעות בתחומים השונים מאפשרת לשמור על רמת מיומנות גבוהה בהתאמה בין כישורי המועמד לדרישות המשרה. כל זאת נעשה תוך שמירה על דיסקרטיות שני הצדדים ומלווה ביחס אישי וחם.

E-Mail: info@upi.co.il בן גוריון 9 הרצליה 09-9511611
 עיצוב בניית אתרים אימג'קום Legal Information Privacy Policy